ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกวดราคา

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

#ประชาสัมพันธ์และฝากแชร์

รายละเอียด :
        วันนี้ (3 ธ.ค.64) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.เจน โสภา ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ,สว.กลุ่มงานจราจรฯ ณ ห้องประชุม ศปก.จร.โดยมีข้อราชการในการประชุมชี้แจงในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนสอนในรูปแบบปกติ(On Site) ในวันที่7ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละเขต แต่ละโซน มิให้เกิดข้อผิดพลาด สามารถปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งได้กำชับการสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชามิให้กระทำผิดกฎหมาย หรือประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ ตร. และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการประพฤติตนชีวิตส่วนตัวและในด้านการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถต่อไปครับ #จราจรเชียงใหม่

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/1594436237434694/posts/3112629568948679/?sfnsn=mo

3 ธันวาคม 2564

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top